Rent allmänt vill jag till att börja med framhålla att jag i första hand söker uppdrag hos mindre företag som använder sig av dataprogram från VismaSPCS eftersom jag har störst erfarenhet av deras program efter många års användning. En viktig målgrupp för mig är enskilda firmor som behöver hjälp i olika former. Du kanske nyss har startat din enskilda firma eller planerar att göra det inom kort. Du känner dig lite osäker på det här med bokföring och kan tänka dig att köpa in den tjänsten. 

Jag har arbetat en del med andra redovisningsprogram också under årens lopp, så givetvis är du välkommen att kontakta mig även om du inte idag kör något VismaSPCS-program. Jag får dock i ett sådant fall förbehålla mig möjligheten att tacka nej till din förfrågan - det är nämligen mycket viktigt för mig att jag känner att jag har den kompetens som behövs för varje kund jag ansvarar för. Du måste känna dig trygg när du ger mig förtroendet att sköta hela eller delar av din redovisning!

 

 

Efter ovanstående inledning vill jag berätta om vilka tjänster jag kan erbjuda:

 

1. LÖPANDE BOKFÖRING 

Hjälp med din löpande bokföring, t.ex. genom att lägga upp rutiner för arbetet och tillhandahålla olika hjälpdokument och blanketter (Word- och Excel-filer). Vill du inte sköta grundbokföringen själv, så kan jag åta mig att göra det åt dig genom att du löpande lämna ditt material till mig och så bokför jag det på min dator. Du kan sedan få backupfiler som du läser in i ditt eget program.

Du behöver dock inte ha eller skaffa ett eget bokföringsprogram om du inte vill - jag kan hjälpa dig ändå. Har du inte så många verifikationer, t.ex. om du är en nystartad enskild firma, kan vi t.ex. komma överens om att du med jämna mellanrum lämnar underlag till mig. Jag bokför materialet på mitt kontor och skickar sedan aktuella ekonomiska rapporter till dig.

 

2. BOKSLUT 

Hjälp med månadsbokslut och/eller årsbokslut. Du vill sköta grundbokföringen själv, men behöver hjälp med bokslut och/eller att ta fram ekonomiska rapporter av olika slag. I det fallet kommer vi överens om lämplig tidpunkt för mig att besöka dig och i vilken form du bör ha dina underlag för att jag så snabbt som möjligt skall kunna hjälpa dig med det du önskar. 

 

3. FÖRBÄTTRING AV RUTINER 

Kanske du själv har bra grepp om såväl den dagliga bokföringen som boksluten, men skulle vilja ha hjälp med att hitta bättre rutiner än dem du har idag? Jag ser gärna över ditt arbetssätt om du vill och försöker föreslå förbättringar som gör det löpande arbetet effektivare. I ett sådant fall behöver jag först få reda på ditt nuvarande arbetssätt (t.ex. genom att jag gör ett studiebesök hos dig) och därefter återkommer jag med förslag på eventuella förändringar som jag bedömer som lämpliga.

 

4. UPPSTART AV DATORISERAD REDOVISNING 

Har du startat ditt företag alldeles nyligen eller planerar att göra det inom kort och saknar dataprogram för bokföringen? Jag kan hjälpa dig att komma igång genom att föreslå lämpliga program ur VismaSPCS-sortimentet och assistera dig vid uppstarten. Sedan bestämmer du naturligtvis själv om du vill gå vidare på egen hand eller om du väljer att anlita mina tjänster för din löpande redovisning.

 

5. ÖVRIGA BEHOV 

Behöver du hjälp med något jag inte nämnt härovan? Hör då ändå av dig och beskriv dina önskemål. Så länge det handlar om områdena ekonomi och administration så har jag en öppen inställning till alla förfrågningar och ser jag en möjlighet att vara dig till nytta så får du givetvis ett positivt svar.

 

Tveka inte att ställa din fråga  - kan jag hjälpa dig så får du ett förslag till lösning! Du får alltid ett svar om du kontaktar mig. 

Gå till kontaktsidan för att skicka din förfrågan - gör det direkt!