Några personliga ord om människan bakom företaget:

Jag heter Björn Flander, är född 1953, gift sedan 1981 och har tre barn (födda 1986, 1988 och 1990). Jag har arbetat med ekonomi och redovisning inom det privata näringslivet i drygt 20 år (som ekonomiansvarig och ekonomichef i två dotterbolag inom Tibnor-koncernen). Jag har dessutom arbetat med kvalitetssystem och anser mig vara en noggrann person som tycker om att systematisera och i största allmänhet sträva efter att åstadkomma ordning och reda i den ekonomiska administrationen.

I april 2006 valde jag att registrera ett eget företag, Flander Ekonomitjänst, med affärsidén att efter bästa förmåga erbjuda ekonomiska och administrativa tjänster till småföretag och enskilda firmor. Jag vänder mig i första hand till kunder som använder eller vill använda sig av programvaror från VismaSPCS. Du som kund behöver dock inte investera i ett eget program om du inte vill - jag kan sköta din bokföring på mitt kontor och regelbundet skicka rapporter till dig.

Jag är sedan våren 2009 auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf Konsulterna vilket innebär en trygghet för dig som väljer att anlita mig eftersom jag har tillgång till förbundets samlade kompetens när det behövs. Jag följer regelverket Rex som säkerställer högsta möjliga kvalitet i de redovisningstjänster jag erbjuder.

Välkommen att höra av dig för mer information! Jag ser fram mot möjligheten att få hjälpa dig med dina ekonomiska och/eller administrativa rutiner och tillsammans med dig få ditt företag att fungera ännu bättre.