Några personliga ord om människan bakom företaget:

Jag heter Björn Flander, är född 1953, gift sedan 1981 och har tre barn (födda 1986, 1988 och 1990). Jag har arbetat med ekonomi och redovisning inom det privata näringslivet i drygt 20 år (som ekonomiansvarig och ekonomichef i två dotterbolag inom Tibnor-koncernen). Jag har dessutom arbetat med kvalitetssystem och anser mig vara en noggrann person som tycker om att systematisera och i största allmänhet sträva efter att åstadkomma ordning och reda i den ekonomiska administrationen.

I april 2006 valde jag att registrera ett eget företag, Flander Ekonomitjänst, med affärsidén att efter bästa förmåga erbjuda ekonomiska och administrativa tjänster till småföretag och enskilda firmor. Jag vänder mig i första hand till kunder som använder eller vill använda sig av programvaror från VismaSPCS. Du som kund behöver dock inte investera i ett eget program om du inte vill - jag kan sköta din bokföring på mitt kontor och regelbundet skicka rapporter till dig.

Jag är sedan våren 2009 auktoriserad redovisningskonsult och medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) vilket innebär en trygghet för dig som väljer att anlita mig eftersom jag har tillgång till SRF:s samlade kompetens när det behövs. 

Välkommen att höra av dig för mer information! Jag ser fram mot möjligheten att få hjälpa dig med dina ekonomiska och/eller administrativa rutiner och tillsammans med dig få ditt företag att fungera ännu bättre.