Några typer av kunder Flander Ekonomitjänst har idag och vad de får hjälp med:

   

MINDRE AKTIEBOLAG

Företag inom åkeribranschen. Jag sköter hela deras löpande bokföring, tar fram månadsrapporter och underlag för årsbokslutet och gör årsredovisning. Jag hanterar även löneadministrationen. Jag sköter dessutom rapporteringen till Skatteverket (via Internet) av uppbördsdeklarationer gällande moms, arbetsgivaravgifter och personalskatter samt bevakar företagets skattekonto så att där inte uppstår underskott av misstag.

Program som används: Visma Administration 500, Visma Lön 600, Visma Bokslut och Visma Skatt Proffs. 

 

SKOLA

Friskola med ca 220 elever och ett 50-tal anställda. Jag sköter hela den löpande bokföringen samt tar fram ekonomiska rapporter och gör årsbokslut samt årsredovisning. I samarbete med rektor har jag även hand om löneadministrationen och budgetarbetet samt viss övrig administration. Jag skickar uppbördsdeklarationer mm till Skatteverket via Internet.

Program som används: Visma Administration 500, Visma Lön 600, Visma Bokslut och Visma Skatt Proffs.

 

STIFTELSER

Jag hjälper en mindre avkastningsstiftelse med bokföring, redovisning och administrativ hantering i samband med inkommande ansökningar om stipendier varje år. Friskolan som jag nämnde ovan drivs också i stiftelseform men i det fallet är det fråga om en näringsdrivande stiftelse. Jag försöker rent allmänt samla på mig kunskap om just stiftelser och ser därför gärna fler kunder av den typen.

Program som används: Visma Administration 500 och Visma Skatt Proffs. 

 

EGENFÖRETAGARE

Enskilda firmor med olika inriktning: fotograf, hantverkare, psykolog etc. Jag sköter dessa firmors löpande bokföring på mitt kontor. Med jämna mellanrum får jag verifikationer och andra underlag från firmaägarna, jag bokför underlagen och skickar sedan ekonomiska rapporter via mail till företagen. Jag hjälper också till med viss skatterådgivning, det förenklade årsbokslutet och inkomstdeklarationen varje år.

Program som används: Visma Administration 500 och Visma Skatt Proffs.