MARITA GUSTAFSSONS STIFTELSE

I år (2020) har det för nionde gången delats ut stipendier/bidrag från Marita Gustafssons stiftelse. Stipendiebeloppet blev 5 000 kr per stipendium och fem stipendier delades ut.

Bakgrund och historik:

Marita Gustafssons stiftelse bildades 1990 av makarna Fritz och Astrid Gustafsson. Grundplåten till stiftelsens medel har testamenterats av dem till minne av deras dotter Marita, som gick bort 1976 endast 27 år gammal.

Avkastningen från stiftelsen skall genom stipendier/bidrag komma personer med anknytning till Bergums socken till del enligt testamentet. Såväl Fritz som Astrid var födda i Bergum och verkade i bygden större delen av sina liv och Bergumsbygden låg dem varmt om hjärtat. Sedan den sista av makarna, Astrid, gått bort ( år 2010 i en ålder av 95 år) har stiftelsen möjlighet att dela ut medel enligt testamentet.

Stiftelsen har alltsedan starten administrerats av en styrelse bestående av representanter för olika föreningar med lokal förankring i Bergum. Styrelsen består av fem ledamöter.

 

Villkor:

Enligt reglerna är Stiftelsens syfte att årligen dela ut stipendier/bidrag till följande ändamål:

* Studiestipendium åt yngre person (högst 30 år)

* Bidrag till vård/rehabilitering/rekreation åt långtidssjuk/handikappad person

* Bidrag till studier/rekreation för insatser avseende samhällelig eller enskild vård av äldre/sjuka personer

Storleken på varje stipendium/bidrag för 2021 är beslutat till högst SEK 6 000 per stipendium. Fler än totalt tre stipendier kan delas ut om styrelsen finner det lämpligt och genomförbart.

Mottagaren skall ha anknytning till Bergums socken i Göteborgs kommun antingen genom släktskap, boende eller arbete/studier. Detta är således villkoren för att en ansökan överhuvudtaget skall prövas.

 

Ansökan för år 2021 skall göras på anvisad blankett, vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2021 och skickas per post i original till Stiftelsens ombud (glöm inte underskrift!):

FLANDER EKONOMITJÄNST

Box 275

475 15  Källö-Knippla

 

Ansökningsblanketten kan på grund av Coronapandemin denna gång endast rekvireras direkt från ombudet. Skicka ett mail till bjorn@flander.se  och begär att få blanketten så kommer den som bifogad fil. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan du få den per post. Uppge i så fall rätt postadress i ditt meddelande till ombudet via mail eller vanligt brev så får du blanketten omgående.

Välkommen med din ansökan!

INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA ÄR UPPDATERAD 2020-12-04