MARITA GUSTAFSSONS STIFTELSE

I år (2015) har det för fjärde gången delats ut stipendier/bidrag från Marita Gustafssons stiftelse. Stipendiebeloppet blev 5 000 kr per stipendium och tre stipendier delades ut.

Bakgrund och historik:

Marita Gustafssons stiftelse bildades 1990 av makarna Fritz och Astrid Gustafsson. Grundplåten till stiftelsens medel har testamenterats av dem till minne av deras dotter Marita, som gick bort 1976 endast 27 år gammal.

Avkastningen från stiftelsen skall genom stipendier/bidrag komma personer med anknytning till Bergums socken till del enligt testamentet. Såväl Fritz som Astrid var födda i Bergum och verkade i bygden större delen av sina liv och Bergumsbygden låg dem varmt om hjärtat. Sedan den sista av makarna, Astrid, gått bort ( år 2010 i en ålder av 95 år) har stiftelsen möjlighet att dela ut medel enligt testamentet.

Stiftelsen har alltsedan starten administrerats av en styrelse bestående av representanter för Svenska Kyrkan, Bergums Missionsförsamling, Bergums Kommunalförening och Bergums Hem- och Skolaförening. För närvarande pågår en förändring av styrelsens sammansättning på grund av att två av de ursprungliga föreningarna inte längre är aktiva. Så fort förändringarna är genomförda kommer aktuell information att läggas ut på denna sida.

 

Villkor:

Enligt reglerna är Stiftelsens syfte att årligen dela ut stipendier/bidrag till:

* Studiestipendium åt yngre person (högst 30 år)

* Bidrag till vård/rehabilitering/rekreation åt långtidssjuk/handikappad person

* Bidrag till studier/rekreation för insatser avseende samhällelig eller enskild vård av äldre/sjuka personer

Storleken på varje stipendium/bidrag för 2016 är ännu ej beslutat, men Stiftelsen hoppas det skall visa sig möjligt att åter anslå 5 000 SEK per stipendium.

Mottagaren skall ha anknytning till Bergums socken i Göteborgs kommun antingen genom släktskap, boende eller arbete/studier. Detta är således villkoren för att en ansökan överhuvudtaget skall prövas.

 

Ansökan för 2016 skall göras på anvisad blankett, vara Stiftelsen tillhanda senast den 20 januari 2016 (preliminärt datum) och skickas per post i original till Stiftelsens ombud (glöm inte underskrift!):

FLANDER EKONOMITJÄNST

Box 275

475 15  Källö-Knippla

 

Ansökningsblankett kan hämtas i Bergums Församlingshem, Olofstorp eller rekvireras från ombudet. Skicka ett mail till bjorn@flander.se så kommer blanketten som bifogad fil. Ange om du önskar få blanketten som en Word-fil eller som pdf-fil.

 

INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA ÄR UPPDATERAD 2015-07-29